राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

नगरपालिकाको अा.व.०७४।०७५ को अनुमानित चालु खर्च, कार्यक्रम तथा पूजिगत खर्चको विवरण