राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी-२०६९