FAQs Complain Problems

महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धि समस्या पहिचान तथा आङ खस्ने रोगको स्क्रीनिङ र लामो अवधिकाे परिवार नियाेजन साधन काे प्रयाेग सम्बन्धि शिविर संचालन सम्बिन्धि सूचना ।

महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धि समस्या पहिचान तथा आङ खस्ने रोगको स्क्रीनिङ र लामो अवधिकाे परिवार नियाेजन  साधन काे प्रयाेग सम्बन्धि शिविर  संचालन सम्बिन्धि सूचना ।