FAQs Complain Problems

NEWS

Pages

वडा.नं.०३

Undefined

वडा .न. ०३

वडा कार्यालय रहेको स्थान

कार्यालयकाे फाेन‍‌‌.नं. 

क्षेत्रपफल (वर्ग  कि.मि) घर-परिवार संख्या जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) पुरूष महिला समावेश गा.वि.स./नगरपालिका देशान्तर अक्षां
नाैबिशे बजार   ८.०८ ४२३ १६८४ ७४९ ९३५ राइनास ०८ ८४.४५७१३८  २८.०८४१४७ 

 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण :

         पद                       नाम/थर                      सम्पर्क नं        
वडा अध्यक्ष श्री स्वतन्त्र हमाल  ९८४६३५३७०० 
दलित महिला सदस्य  श्री बिन्दु वि.क.  ९८६५४४२५४०
महिला सदस्य  श्री बिष्णुमाया मगर  ९८१६१५०३७५ 
सदस्य श्री थिर बहादुर कुवर   ९८२४१८३४९८ 
सदस्य  श्री ओजराज पौडेल  ९८४६४५८०४८ 

 

वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण :

         पद         नाम/थर                सम्पर्क नं        
वडा सचिव  श्री चुरामणि ढुंगाना   ९८६०४६२९२८
का.स. अनिता खत्रि    
Ward Contact Number: 
९८४६३५३७००