<marquee direction="left">राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ।</marquee>

 

यस राइनास नगरपालिको प्रथम नगर परिषदद्वारा निर्धारण गरिएको कद,दस्तुर,सेवा शुल्क लगायत राजश्वका दर सम्बन्धी विवरण ................