FAQs Complain Problems

राइनास नगरपालिकाको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७९/८० को लेखा परिक्षण गर्ने कार्यका लागि लेखा परिक्षकहरुको आावेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

राइनास नगरपालिकाको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७९/८० को  लेखा परिक्षण गर्ने कार्यका लागि  लेखा परिक्षकहरुको आावेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: