FAQs Complain Problems

वडा.नं.१०

Undefined

वडा .न. १०

वडा कार्यालय रहेको स्थान कार्यालयकाे फाेन‍‌‌.नं. क्षेत्रपफल (वर्ग  कि.मि) घर-परिवार संख्या जम्मा जनसंख्या (२०६८ अनुसार) पुरूष महिला समावेश गा.वि.स./नगरपालिका देशान्तर  अक्षांश
प्यार्जुङ्ग, लामागाउँ   १०.५३ ४५२ १७३९ ८०९ ९३० राइनास (११,१२) ८४.५९७६२०  २८.१२५३८३ 

 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण :

         पद                       नाम/थर                      सम्पर्क नं        
वडा अध्यक्ष श्री डिल बहादुर गुरुङ ९८१६६६९१४८ 
दलित महिला सदस्य  श्री सम्पूर्ण वि.क. ९८०६६१२०३१ 
महिला सदस्य  श्री छली अधिकारी  ९८१६१३४०४६ 
सदस्य श्री पर्शुराम गुरुङ  ९८४६५०८३५५ 
सदस्य  श्री आस बहादुर वि.क.  ९८१४१६९८७३

 

वडा कार्यालयको कर्मचारी विवरण :

         पद               नाम/थर                सम्पर्क नं        
वडा सचिव  रिक्त   
का.स.  मेन बहादुर गुरुङ   

 

Ward Contact Number: 
९८१६६६९१४८