FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सूचना तथा समाचार

पुुनरावेदन समितिबाट सिफारीस भएका पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण भग्राहीहरुको १ हप्ता भित्र सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट सम्झौता गरी जिल्लास्थित शहरी विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन ।

पुुनरावेदन समितिबाट सिफारीस भएका  निम्नानुसारका पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण भग्राहीहरुको १ हप्ता भित्र सम्बन्धीत वडा कार्यालयबाट सम्झौता गरी जिल्लास्थित शहरी विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन ।

Pages