FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राइनास नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व सूधार कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्श सेवाको लागि आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राइनास नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व सूधार कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यका लागि परामर्श सेवाको लागि आशयपत्र  पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रेस विज्ञप्ति ।

प्रेस विज्ञप्ति ।

LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको बारे ।

LISA  र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको बारे ।