FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bid no . RAINAS/NCB/W/10/080-081

Invitation for Bid no . RAINAS/NCB/W/10/080-081

राइनास नगरपालिकाको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७९/८० को लेखा परिक्षण गर्ने कार्यका लागि लेखा परिक्षकहरुको आावेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

राइनास नगरपालिकाको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७९/८० को  लेखा परिक्षण गर्ने कार्यका लागि  लेखा परिक्षकहरुको आावेदन माग सम्बन्धी सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आससयको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आससयको सूचना ।