"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

धरान उप-महानगरपालिका मयेर श्री तारा सुब्बा ज्यूको श्रदान्जली कार्येक्रम