राइनास नगरपालिका

सम्पर्क

राइनास नगरपालिका
ठेगानाः- राइनास-५,तीनपिप्ले, लमजुङ
सम्पर्क फोन: +९७७६६६९०६००, ९८५६०३५२२९
इमेलः- rainasmunicipality@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !