राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ । सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ।

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
अतित खनाल इन्जिनियर 9846169364
राधिका पन्त ना.सु 9849256701
मन्जु भण्डारी सव.इन्जिनियर 986193036
रमेश चिलुवाल अमिन 9856045496
देव बहादुर अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राइनास नगरपालिका devbdr2073@gmail.com 9856013111
सिजन देवकोटा सुचना प्रबिधि अधिकृत सुचना प्रबिधि अधिकृत ito.rainasmun@gmil.com ९८४००१२४६४
पूर्ण बहादुर नेपाली शाखा अधिकृत ९८५६०५२१४७
मित्रु गिरी शाखा अधिकृत ९८५६०४५१८७
सुर्यमान श्रेष्ठ लेखापाल ९८५६०४५५४६
लक्ष्मी प्रसाद सेडाई सी.अ.हे.व. ९८५६०४५५०५
जित बहादुर नेपाली शाखा अधिकृत कृषि शाखा ९८४६७१६७९२
लिलाधर गौतम लेखापाल ९८५७६४०९२२
शिव बाबु देवकोटा प्रा.स. ९८४६५४१६५६
बिकाश ओलिया सवारी चालक ९८५६०९३५५५
नरेन्द्र कुमाल सवारी चालक ९८६१३५७३९१
दिपा गुरुङ कार्यालय सहयोगी ९८४६७५३७५५
आशा रिमाल कार्यालय सहयोगी ९८४६४७३७०९
बिपना श्रीमल कार्यालय सहयोगी
चन्द्र बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी ९८१५१६८०७१
हरि प्रसाद सेढाई कार्यालय सहयोगी ९८१९१२०३७७