राइनास नगरपालिका

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
Atit Khanal इन्जिनियर 9846169364
Radhika Panta ना.सु 9849256701
Manju Bhandari सव.इन्जिनियर 986193036
Ramesh Chiluwal अमिन 9856045496
श्री देव बहादुर अधिकारी कार्यकारी अधिकृत 9856013111