"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
देव बहादुर अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राइनास नगरपालिका devbdr2073@gmail.com 9856013111
सुर्य प्रसाद अधिकारी लेखा अधिकृत
जित बहादुर नेपाली शाखा अधिकृत कृषि शाखा ९८४६७१६७९२
लिलाधर गौतम लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख gautamlila77@gmail.com ९८५७६४०९२२
पूर्ण बहादुर नेपाली शाखा अधिकृत ९८५६०५२१४७
अतित खनाल इन्जिनियर 9846169364
सिजन देवकोटा सुचना प्रबिधि अधिकृत सुचना प्रबिधि अधिकृत ito.rainasmun@gmil.com ९८४००१२४६४
मित्रु गिरी शाखा अधिकृत ९८५६०४५१८७
मन्जु भण्डारी इन्जिनियर 986193036
लक्ष्मी प्रसाद सेढाई सी.अ.हे.व. ९८५६०४५५०५
शिव बाबु देवकोटा प्रा.स. ९८४६५४१६५६
सुर्यमान श्रेष्ठ लेखापाल ९८५६०४५५४६
राधिका पन्त ना.सु 9849256701
श्री सन्दिप घिमिरे सव.इन्जिनियर
अब्जल मिया सव.इन्जिनियर
श्री अरुण खनाल सव.इन्जिनियर 9849158619
रमेश चिलुवाल अमिन 9856045496
श्री सुरेश राज पोख्रेल सव. ओभरसियर
नरेन्द्र कुमाल सवारी चालक ९८६१३५७३९१
बिकाश ओलिया सवारी चालक ९८५६०९३५५५
दिपा गुरुङ कार्यालय सहयोगी ९८४६७५३७५५
आशा रिमाल कार्यालय सहयोगी ९८४६४७३७०९
बिपना श्रीमल कार्यालय सहयोगी
हरि प्रसाद सेढाई कार्यालय सहयोगी ९८१९१२०३७७
चन्द्र बहादुर गुरुङ कार्यालय सहयोगी ९८१५१६८०७१