<marquee direction="left">राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ।</marquee>

 

गत आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

Public Date : Nov 1, 2074

Supporting Documents: