"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

गत आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको सम्बन्धमा ।

Public Date : Nov 1, 2074

Supporting Documents: