राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ । सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ।

नगरपालिकाको अा.व. ०७४।०७५ को बिषयगत कार्यक्रम, योजना तथा बजेटको निर्णयार्थ विवरण