राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

राइनास नगरकार्यपालिकाको बैठक संञ्चालन सम्बन्धित बनेको विधेयक, २०७४