"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

राइनास नगरपालिकाका लेखा अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद बसाैला ज्यू काे बिधाइ कार्यक्रम