राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

राइनास नगरपालिकाको अा.व २०७४।०७५ को लागि विषयगत योजनाहरूमा परेको वजेटको निर्णयार्थ विवरण