राइनास नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ । सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ।

राइनास नगरपालिकाको अा.व २०७४।०७५ को लागि विषयगत योजनाहरूमा परेको वजेटको निर्णयार्थ विवरण