"हाम्रो राइनास नगर कृषि, पर्येटन, शिक्षा र वातावरण मैत्री शहर |" राइनास नगरपालिका कार्यालयको अधिकारिक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई स्वागत छ |

राइनास नगरपालिकाको स्थानिय तहको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलार्इ कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७४